کد خبر: 1001619 A

سازمان بین‌المملی کار با هدف افزایش ایمنی و پایداری محیط خانه و کار مقاوله‌نامه جدیدی را ارائه داده است و در یان میان تاکنون فقط اروگوئه و فیجی پیشگامان اجرای این کنوانسیون شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی کار فرانسه، بحران کرونا در دنیا، خشونت‌ها و آزار و اذیت‌های جنسی را در محل کار و درون خانه‌ها افزایش داده است. افزایش خشونت و آزار جنسی در دوران کرونا، بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه قوی برای ایمن بودن محیط کار و حفظ ارزش‌های انسانی افزوده است.

گزارش‌های هشداردهنده‌ متعددی از کارگران خط مقدم مبارزه با کرونا یعنی پرستاران، خدمه بیمارستان‌ها، کارگران حمل و نقل به دست کنفدراسیون بین‌المللی کار فرانسه رسیده است. گزارش‌های واصله از سوی کارگران نشان می‌دهد، آنها از سوی کارفرمایان، همکاران، مشتریان و بیماران هدف خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

پس از شیوع بحران جهانی حال حاضر یعنی کرونا، نرخ خشونت در خانواده‌ها نیز افزایش یافته است. سازمان ملل، افزایش خشونت‌های خانگی در دوران کرونا را یک بیماری همه‌گیر در سایه توصیف کرده‌است. اگرچه تعداد کارگران دورکار افزایش یافته است با این وجود کارگران زن به طور کامل از آسیب‌ها در امان نبوده‌اند و در معرض آزار و اذیت‌ها از جمله آزار اینترنتی قرار گرفته‌اند.

سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌ای را برای دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و نمایندگان کارگری به عنوان چارچوبی روشن در مورد نحوه پیشگیری ورسیدگی موثر درباره خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار درنظر گرفته است. راهکارهای ارائه شده از سوی این نهاد بین‌المللی، راهنمایی‌های مهمی در مورد کاهش اثرات خشونت خانوادگی در دنیای کار ارائه می‌دهد.

اگرچه همه‌گیر شدن کرونا می‌توانست توجه دولت‌ها را تنها به پیامدهای سلامت عمومی، اقتصادی و اجتماعی متمرکز کند ولی کرونا نتوانست اجرای مقاوله‌نامه را به تاخیر بیاندازد. تصویب و اجرای موثر این ابزار باید بخشی جدایی‌ناپذیر از بهبود و پایداری محیط کار و خانه در مواجهه با بحران‌های آینده باشد.

دو کشور اروگوئه و فیجی از نخستین دولت‌هایی هستند که کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته‌اند. به نظر می‌رسد آرژانتین سومین کشوری باشد که مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار در خصوص پایداری و ایمنی محیط کار و خانه را بپذیرد.

منع خشونت علیه زنان مقاوله‌نامه جدید سازمان بین‌المللی کار در ارتباط با منع خشونت عل خشونت در محیط کار خشونت بر علیه زنان در محیط کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر