در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

ایلنا: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیرداری شهرستان خانمیرزا گفت: 3 هزار مترمربع از اراضی جنگلی روستای زرین‌درخت شهرستان…