مراسم رونمایی از اعطای اولین شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی صبح چهارشنبه 28 آبان در اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برگزار شد.

 

کد خبر: 997755