اولین بارش باران پاییزی پنجشنبه 22 آبان 1399 موجب لطافت و پاکیزگی هوای شهر شیراز شد و طراوت خاصی به این شهر بخشید.

 

کد خبر: 994887