دکتر خداداد واحدی(ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی شرق استان تهران) صبح امروز یکشنبه (12 مرداد) از فرایند مصاحبه متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی بازدید کردند.

 

کد خبر: 948528