سیلاب‌های اخیر 27 منطقه از ایالت آسام در شمال شرقی هند را تحت تاثیر قرار داده است و حیوانات زیادی نیز تلف شده اند. جاری شدن سیلاببیش از 3.3 میلیون حیوان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

 

کد خبر: 942551