یک گورخر هنگام عبور از رودخانه ای مملو از تمساح توسط این موجودات ترسناک تکه تکه شد. این صحنه تکان دهنده توسط دنیس استوگسدیل عکاس 50 ساله در پارک ملی و ذخیره گاه ماسایی مارا در کنیا عکاسی شده است. گورخر به همراه گله ای از گورخرها در حال عبور از رودخانه بود که هدف حمله تمساح های در کمین نشسته قرار گرفت.

 

کد خبر: 938508