جریان هوای گرم و مرطوب به همراه یک جبهه کم فشار، شرایط جوی ناپایداری ایجاد کرد و باعث بارش بیش از ۱۰۰ میلیمتر باران در مدت یک ساعت در مناطق جنوبی کشور شد که باعث جاری شدن سیل گسترده در جنوب غربی ژاپن شده است.

 

 

کد خبر: 936055