مراسم افتتاحیه سرای فرشته‌های مرکز طلوع بی نام و نشانها مرکز اقامتی آموزشی دختران آسیب دیده از کارتن خوابی و اعتیاد دختران، بعدازظهرامروز سه شنبه 3 تیر ا حضور علی ربیعی(سخنگوی دولت) برگزار شد.

کد خبر: 930791