سومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان، ضبح امروز (یکشنبه 1 تیر) در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

 

 

کد خبر: 929567