علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، صبح امروز دوشنبه 6آبان ماه پس از دیدار با مهندس هاشمی، از سایت های  مختلف تولیدی و نیز بخش های رفاهی شرکت مانند رستوران بازدید نمودند.

 

کد خبر: 828003