در آمریکا تظاهرات گسترده ای به دلیل قتل داونت رایت توسط پلیس برگزار شد.

کد خبر: 1062795