با وجود ممانعت ستاد ملی کرونا از ورود به پارک ها و تفرجگاه های شهر در روز سیزدهم فرودین ماه،گروهی از شهروندان در اطراف این مکان ها به دوچرخه سواری و ورزش های هوازی پرداختند.

کد خبر: 1057344