اولین بار موزه پست در سال ۱۳۱۱ و با الهام گرفتن از موزه‌های تخصصی اروپایی در قسمتی از ساختمان وزارت پست و تلگراف (تلگرافخانه) که در ضلع جنوبی میدان توپخانه‌ی سابق مقابل ساختمان شهرداری (در سال ۱۳۴۹ ساختمان تلگرافخانه تخریب شد) قرار داشت، افتتاح شد. اما موزه‌ی فعلی در بنایی قرار دارد که به شیوه‌ی معماری ملی ساخته شده و از ساختمان‌های مهم منطقه‌ی باغ ملی و دوره‌ی پهلوی اول بوده است. این بنا در سال ۱۳۰۷ و در زمان وزرای قدیم پست، صوراسرافیل و نظام الدین حکمت، با مساحت ۱۵،۰۰۰ مترمربع و صرف ۵۰۰ هزار تومان در خیابان سپه (امام خمینی) ساخته شده است. موزه‌ی پست بعد از وقفه‌ای حدودا ۲۰ ساله، در سال ۱۳۶۹ پس از بازسازی بخش گمرکات امانات پستی در اداره‌ی پست سابق (بال غربی آن)  و با زیربنای ۶۰۰۰ مترمربع مجددا افتتاح شد. در سال ۱۳۷۴ با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موزه‌ی وزارت پست و تلگراف تلفن تغییر نام داد و سرانجام در سال ۱۳۷۸ به نام موزه‌ی پست و مخابرات شناخته شد. در حال حاضر مالک این بنا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

 

 

کد خبر: 1055481