ابر ها یکی از در دسترس ترین و راحت ترین سوژه های هر کسی برای گرفتن عکس هستند. آنها همه جا هستند و در شکل ها و اشکال مختلف قابل دیدن هستند.

کد خبر: 1055227