همزمان با سراسر کشور، ظهر امروز ۲۱ بهمن ماه واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان امیرالمومنین اراک آغاز شد. برای مرحله اول ۲۰۰ دز واکسن کووید ۱۹ که وارداتی از کشور روسیه است در دو نوبت برای ۱۰۰ نفر از از پرسنل شاغل در بخش های مراقبت های ویژه اعم از پرستاران، متخصصان بیهوشی و سایر پزشکانی که در این بخش ارائه خدمات می کنند و ریپرال هستند و خدمات درمانی کرونا ارائه می دهند، تزریق می‌شود. تزریق دوم این مرحله نیز سه هفته آینده انجام خواهد شد. گفتنی است بدلیل ناهماهنگی و ازدحام و عدم تعیین محیط مناسبی برای این تزریق، شرایط مساعدی در اتاق در نظرگرفته شده حاکم نبود و پروتکل های لازم برای تزریق در ساعات اولیه این طرح به اجرا در نیامد.

کد خبر: 1036843