دومین مرحله از طرح صاعقه نیروی انتظامی، صبح امروز سه شنبه 23 دیماه برگزار شد. این مرحله از طرح صاعقه در ارتباط با جرائم و افراد مرتبط با سلاح سرد به اجرا درآمد و در جریان آن همکاران من ۳۶۸ سارق و زور گیر و ۱۴۵ اراذل و اوباش را که در ارتکاب اعمال و جرائم مجرمانه خود از سلاح سرد، گرم یا شبه سلاح استفاده کرده بودند شناسایی  و دستگیر شده بودند.

 

کد خبر: 1023533