زمینه عمده فعالیت شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت تولید انرژی الکتریکی است که در طول زمان حوزه های فعالیت : مرکز آموزش سیمولاتوری و مرکز توسعه تولید پراکنده (DGPC) به آن افزوده شده است . پی ریزی نیروگاه به حدود 6 دهه قبل برمی گردد و هم اکنون به عنوان قدیمی ترین نیروگاه کشور و نمادی از توانمندی صنعت برق کشور در شصتمین سال بهره برداری مستمر خود قرار دارد این نیروگاه دارای چهار واحد بخاری آلستوم فرانسه با توان نامی 12.5مگاوات می باشد .

 

کد خبر: 1015725