کد خبر: 205502 A

گزارش ایلنا از افزایش سهم سپرده های غیر دیداری

در حالیکه در سالهای گذشته افزایش سهم سپرده های غیر دیداری اصلی ترین عامل افزایش رکود در اقتصاد بود اما حالا این رشد تاثیر ناچیزی بر رکود گذاشته است و این بار توسعه خدمات عامل رشد سپرده های غیر دیداری بوده است.

توسعه خدمات سهم سپرده‌های غیردیداری(شبه پول) در سال ۹۲ را افزایش داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سهم سپرده های غیردیداری(شبه‌ پول) به بیش از ۳۷ درصد در اقتصاد برخلاف سال‌های گذشته گویای رکود اقتصادی نیست بلکه عوامل تاثیرگذاری در این افزایش سهیم بوده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان هنگامی که کاهش رشد اقتصادی وجود داشته باشد تمایل به فعالیت‌های اقتصاد مولد در میان صاحبان سرمایه رو به کاهش خواهد گذاشت و این صاحبان سرمایه اشتیاق خود را در سپرده‌گذاری نشان می‌دهند اما در سال ۹۲ برخلاف سال‌های پیشین رشد سپرده‌های غیردیداری به مولفه‌هایی مثل افزایش خدمات و رشد واسطه‌گری نسبت داده شد.

به گونه‌ای که این رشد به علت افزایش خدمات بانکداری الکترونیکی تبلیغات وسیع بانکی و عدم افزایش توان اجرای پروژه‌ها توسط دولت بوده است.

بر اساس نماگرهای بانک مرکزی افزایش سهم سپرده‌های غیردیداری در سال ۹۲ و ۵ ماهه اول ابتدایی ۹۳ نشان می‌دهد که این میزان رشد ارتباطی با کاهش رشد اقتصادی و یا رکود در اقتصاد ندارد.

مقایسه نسبت سپرده های دیداری به غیر دیداری نشان می دهد که سهم سپرده های دیداری در کل سپرده های بانکی از سال ۸۸ روند زولی داشته است و به همین مزیان نیز بر رکود تاثیر گذار بوده است.

میزان سپرده‌های غیردیداری در سال ۸۹،۲۴. ۹ درصد بود در سال ۹۰ به ۲۰.۸ درصد و در سال ۹۱ به ۳۱.۲ درصد و در سال ۹۲ به ۳۷ درصد رسید.

سهم سپرده‌های دیداری نیز در سال ۸۲،۳۰. ۳ درصد بود که در سال ۹۰ با روند نزولی به ۱۸.۹ درصد و در سال ۹۱ روند جهشی را طی کرد و به ۲۷.۱ درصد رسید.

بر اساس نمودارهای آماری بانک مرکزی این جهش رشد بین ۹۰ تا ۹۱ به علت افزایش نقدینگی و سوق دادن آن به بازارهای کاذب مانند بازار ارز و سکه بوده است.

گزارش از علی پیرولی

ارز اقتصاد بانک مرکزی پول تبلیغات دولت رشد رشد اقتصادی رکود اقتصادی نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر