ایلنا: ایلنا به مناسبت «هفته کارگر» ویژه‌نامه‌ای با نام «زنده‌باد کارگر» منتشر کرد.