کد خبر: 809831 A

دو جشنواره بزرگ و سراسری کارگران در فاصله ده روز

در شهریورماه و پس از برگزاری دو جشنواره ی بزرگ.و سراسری در انزلی و مشهد مقدس بنا داریم این جریان سازنده و پرنشاط اجتماعی ورزشی را در سایر نقاط کشور ادامه دهیم.

مدیرکل ورزش کارگران با ابراز خرسندی از اقبال جامعه کارگری از جشنواره های ورزشی - تفریحی  خانوادگی گفت: بنا بر سیاست های کلان وزارت و تاکید معاون محترم  فرهنگی و اجتماعی در استفاده حداکثر ی از ظرفیت ها برای سلامت جامعه کار و نشاط جشنواره های خانوادگی کارگران از سه سال پیش توسط کارشناسان اداره کل امور ورزشی طراحی و راه اندازی شد ، هرچند در دوره اول مجریان و خود کارگران نمی دانستند که جشنواره به کدام سمت و سو خواهد رفت اما برگزاری خوب دوره اول متولیان را برآن داشت تا این روند را پرشتاب تر و در ابعاد منطقه ای و استانی توسعه دهند.

فرزاد حیدری گفت: در شهریورماه و پس از برگزاری دو جشنواره ی بزرگ.و سراسری در انزلی و مشهد مقدس بنا داریم این جریان سازنده و پرنشاط اجتماعی ورزشی  خانوادگی کارگران را  را در سایر نقاط کشور نیز  ادامه دهیم.

وی افزود : جشنواره نمونه موفقی از نشاط و سلامت و توسعه فرهنگ ورزش در بین خانواده های کارگران است و الگوی خوبی به  ما داده و اکنون با حداقل هزینه بیشترین بهره مندی را از این حرکت سازنده و موثر در صیانت از نیروی کار و سلامت خانواده کارگران می توانیم ببریم  و اکنون هرکدام از استانها که آمادگی داشته باشند حاضریم جشنواره های منطقه ای و استانی را به بهترین شکل ممکن برگزار کنیم.

 

سلامت مشهد مقدس معاون ورزش کارگران منطقه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر