کد خبر: 706496 A

حفظ سنت ها و حفظ جشن های کهن یکی از رسالت های مهم دست اندرکاران امور فرهنگی است و همه ما وظیفه داریم نسبت به تاریخ کهن سرزمینی که در آن زندگی می کنیم کوشا باشیم.

* فرزاد حیدری(مدیرکل ورزش کارگری)

برگزاری جشنواره شب یلدا برای خانواده کارگری ابتکاری نو و بدیع بود که با همت همکاران ما در سراسر کشور برگزار شد و اتفاقا چه استقبال خوبی هم در استانها از این جشنواره به عمل آمد.

تصاویر و گزارش های دریافتی از همکاران خوبمان در سراسر کشور حاکی از استقبال خوبی است که از جشنواره یلدا به عمل آمده و این خود راهی است برای حفظ سنت ها و آیین های کهن ایران زمین و هم اینکه جامعه امروز ما به شدت نیازمند این شور و نشاط است.

شور و نشاطی که در گذشته مردم از همین جشن ها و دورهم بودنها به دست می آوردند و عامل شادابی جوامع در گذشته بود.

همه ما از دورانی نه چندان دور یاد می کنیم که به ماسبت های مختلف و حتی بدون مناسبتی خاص در منزل بزرگ خانواده یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ جمع می شدیم و با حداقل امکانات بیشترین تفریح و نشاط را بدست می آوردیم.

خاطرات خوب ما وقتی برای نسل امروز گفته می شود انگار از چند قرن پیش تعریف می کنیم چه اینکه نتوانسته ایم بین نسل فعلی و خودمان ارتباط برقرار کنیم.

نسل امروز دچار بحران هویت است و بجای جشن شب یلدا دنبال جشن های بی هویتی است که غرب با تبلیغات وسیع سعی در تسخیر افکار جوانان ما را دارد و به نظر می رسد تا حدودی هم موفق بوده است.

همانند والنتاین که بسیاری از جوانان از فلسفه آن خبر ندارند و در این چند ساله آنها توانسته اند با استفاده از ساده انگاری ما به جشن هایی همانند جشن سده ، جشن مهرگان ، جشن یلدا و جشن های متعددی که ایرانیان داشته اند والنتاین را جایگیزن فرهنگ غنی ایرانی کنند.

خوشبختانه امسال ما با برگزاری جشنواره یلدای کارگری توانستیم راهی را برای ارتباط با جامعه مخاطب برقرار کنیم و امیدواریم با احیای این سنت های دیرین و با فلسفه و دارای اصالت به توسعه آن در جامعه کمک شایانی توجهی داشته باشیم ضمن اینکه  فرایند این برنامه ها به شور و نشاط اجتماعی هم می انجامد.

برگزاری این آیین های سنتی ضمن اینکه با رونق بخشیدن به آن می تواند از بسیاری از آسیب های اجتماعی در خانواده ها جلوگیری کند چقدر بر سلامت روح و روان مردم بخصوص نسل جوان جامعه تاثیر مثبت می گذارد.

جوانان ما با احیای این سنت ها و آیین ها از بحران هویتی که دچارش شده اند رها می شوند و رو به سنت ها و اصالت ایرانی بودن خود می اورند.

شور و نشاط اجتماعی بین کارگران و خانواده محترم ایشان از اولویت های ما در جهت صیانت از نیروی کار است و این جشن ها در جهت حفظ و صیانت ار کار و کارگر همچنان برپا خواهد بود.

 

پدر جامعه خانواده شور و نشاط کار و کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر