کد خبر: 701736 A

معرفی کاندیداهای کمیته ملی پارالمپیک ؛ حیدری با پشتوانه عظیم

سازمان بهزیستی که یکی از سازمانهای تابعه وزارت تعاون و کار است خودش نیاز به یک تشکیلات ورزشی جداگانه دارد و متاسفانه در اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک هیچ جایی برای این نهاد بزرگ دیده نشده است در حالیکه در نهاد تصمیم گیری ورزش جانبازان و معلولین و کمیته ملی پارالمپیک باید نماینده وزارت تعاون و کار و رفاه حضور داشته باشد.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با زیرساخت های فراوان و بسیار بالقوه و نیروی انسانی مستعد در سراسر کشور دارد .

سازمان بهزیستی که یکی از سازمانهای تابعه وزارت تعاون و کار است خودش نیاز به یک تشکیلات ورزشی جداگانه دارد و متاسفانه در اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک هیچ جایی برای این نهاد بزرگ دیده نشده است در حالیکه در نهاد تصمیم گیری ورزش جانبازان و معلولین و کمیته ملی پارالمپیک باید نماینده وزارت تعاون و کار و رفاه حضور داشته باشد.

به اینها اضافه کنید میلیونها بازنشسته و کارگر شاغل که به هر حال با عوارض ناشی از کار مواجهند و این گروهها هم ارتباطی ارگانیک باید با پارالمپیک و فدراسیون جانبازان و معلولین داشته باشند.

در خبرها داشتیم که مدیرکل ورزش کارگران برای پست های نایب رییسی و هیات اجرایی در انتخابات پارالمپیک کاندیدا شده و شاید حضور وی در یکی از این پست ها حداقل حقی باشد که باید به بخش مهم کارگری داده شود.

البته که مجمع با رای خود نفرات هیات اجرایی و کمیته پارالمپیک را انتخاب می کنند ولی فراموش نکنیم که رای دهندگان اگر از توانمندیها و امکانات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به خوبی آآ شنا باشند شک نکنید که مدیرکل ورزش کارگران بالاترین رای را در پست نایب رییسی و یا هیات اجرایی کمیته پارالمپیک بدون هیچگونه پیشداوری خواهد آورد.

آنچه که مسلم است و باید گفته شود واقعیات موجودی است که همراه با مدیرکل ورزش کارگران در اختیار ورزشکاران جانباز و معلول و کمیته ملی پارالمپیک قرار می گیرد.

با توجه به اینکه فرزاد حیدری مدیر کل ورزش کارگران خودش علاوه بر سمت مدیرکلی ورزش کارگران با خود یک عقبه بزرگ از امکانات و توانمندیها به همراه دارد ، ضمن اینکه  ریاست انجمن فوتبال نابینایان را هم دارد و عضو هیات رییسه فدراسیون ناشنوایان هم هست.

بنابراین یک مدیر با این خصوصیاتی که گفتیم در جمع هیات اجرایی کمیته ملی المپیک باید شناخته شود و متاسفیم که هنوز نفرات و کاندیداها دیر اعلام شده و این کاندیداها فرصت کمی برای بیان توانیی های بالقوه و بالفعل خود دارند.

در هر حال وظیفه رسانه ها شفاف سازی است و باید این مهم را می گفتیم که فرزاد حیدری اگرچه یک نفر است اما یک جریان بزرگ با امکانات فق العاده (270 مجموعه و فضای ورزشی و اقامتی در سراسر کشوروزارت تعاون و کار دارد) همراه او به مجموعه پارالمپیک اضافه خواهد شد و این یک مزیت برای ورزش معلولین و کمیته ملی پارالمپیک است.

*سیدرضا فیض آبادی(کارشناس ورزش جانبازان و پارالمپیک)

 

 

 

 

بهزیستی جانبازان کار و رفاه وزارت تعاون ورزش کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر