کد خبر: 699264 A

دومین نشست کارگروه ورزش بانوان کارگر به منظور ارائه راهکارهایی در چارچوب ورزش اصناف ، اجرای طرح ساختار قامتی بانوان کارگر و توسعه ورزش های همگانی و سلامت محور در محل اداره کل امور ورزشی برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، در این نشست خانم خواجه نژاد معاون اداره کل ورزش کارگران با خیر مقدم به اعضای کارگروه گفت: هدف ما طراحی ورزش های سلامت محور  در حوزه ورزش بانوان کارگر است و از تلاش و جدیت شما در این راه تشکر می کنم.

وی گفت: طرح سلامتی و سنجش ساختار قامتی بانوان کارگر بسیار حائز اهمیت است و اینکار را بایستی از راههای مختلف مخصوصا ارتباط با اصناف به صورت فراگیر به سرانجام برسانیم.

وی گفت: در خصوص ورزش اصناف و اجرای سنجش ساختار قامتی بانوان کارگر یک استان را درگام نخست به عنوان نمونه و الگو در نظر می گیریم و سپس آن را به تمامی کشور تسری خواهیم داد.

بانک جامع اطلاعات ورزش بانوان کارگر ، مسابقات اصناف و توجه به ورزش های سلامت محور از مباحثی بود که در این نشست مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست  همچنین خانم ها دانشفر و غریب پور از فدراسیون کارگری و خانم ها برادری ، رحیمیان ، پناهی و سلطان محمدی از اداره کل امور ورزشی حضور داشتند.

 

اداره کل ورزش سلامت معاون کارگر ورزش بانوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر