کد خبر: 512297 A

یکی از موضوعات مهم امروزه در بخش های صنعتی و اداری در سراسر دنیا، میزان ضرر و زیان های ناشی از غیبت از کار به علت مسائل و مشکلات ناشی از محیط کار و دردهای مزمن اسکلتی-عضلانی می باشد.

به گزارش ایلنا، بخش اعظم جمعیت کشور ما را کارگران تشکیل می‌دهند. جماعت زحمت‌کش و بی‌مدعایی که همواره در بهبودی وضعیت معیشت جامعه و کشور اسلامی تلاش می‌کنند. تمام تلاش آنان این است که کشور اسلامی را از وابستگی‌های اقتصادی نجات دهند. با این وجود، چندان به حق و حقوق آنان احترام نمی‌شود و آن طور که باید، کرامت انسانی آنان حفظ نمی‌شود.تکریم جایگاه کارگران در اولویت کاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.با وجود تعدد خدمات و تنوع کارکردهای خدماتی، اداره کل امور ورزشی وزارت با همکاری و تعامل موسسه کار و تامین اجتماعی و اصناف مختلف برای اولین بار اقدام به انجام طرحی با عنوان بررسی ناهنجاری های بدنی شایع در شاغلین اصناف و ارتباط آنها با سابقه کار و شاخص توده بدنی، ارائه بسته های اصلاحی و راهبردهای پیشگیرانه کرده است. 

یکی از موضوعات مهم امروزه در بخش های صنعتی و اداری در سراسر دنیا، میزان ضرر و زیان های ناشی از غیبت از کار به علت مسائل و مشکلات ناشی از محیط کار و دردهای مزمن اسکلتی-عضلانی می باشد. اهمیت و جایگاه این اقدام آنجا بیشتر مشخص می شود که ما همیشه بیان می کنیم که پیشگیری بهتر از درمان می باشد بنابراین این طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. به طور کلی می توان گفت که انجام هزینه در زمینه توجه به عوامل انسانی نه تنها هزینه بلکه سرمایه گذاری پرسود است که نیاز به توجه دارد. 

فواید این طرح از جهات مختلف ارزشمند می باشد. اولین گام اینکه تاکنون اطلاعات کافی در خصوص ناهنجاری های شایع در کارگران کشور در دست نبود و با این کار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنیم. در گام دوم ارتباط این ناهنجاری ها با برخی فاکتورهای مربوط به فرد و محیط کار بررسی خواهد شد تا از این طریق ریسک فاکتورها مشخص و در جهت بهبود و رفع آن اقداماتی صورت پذیرد. در گام سوم و مهمترین اقدام کارگران با وضعیت های بدنی مختلف و ناهنجاری های بدنی آشنا خواهند شد که این موضوع در اصلاح و پیشگیری از عواقب این مشکلات نقش مهمی دارد.اطلاع کافی از وضعیت قامتی و بدنی، موضوعی است که آشنایی با آن برای هر انسانی ضرورت دارد و به خاطر نبودن شناخت و آموزش کافی و همچنین کاهش تحرک، شیوع ناهنجاری های قامتی در بینکارگران شایعاست.در چهارمین گام کارگرانی که در غربالگری اولیه دچار ناهنجاری های بدنی باشند به طور دقیق تر ارزیابی خواهند شد و براساس ناهنجاری های بدنی به این افراد تمرینات اصلاحی داده خواهد شد و در گام پنجم که برای افرادی که دچار ناهنجاری بدنی نبودند و افرادی که تازه وارد آن حرفه و شغل شده اند از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد براساس ناهنجاری های شایع در هر شغل و ریسک فاکتورهای محیطی آن شغل برنامه و راهبردهای پیشگیرانه تدوین خواهد شد که از وقوع ناهنجاری های بدنی در این افراد پیشگیری شود. جایگاه و ارزشمندی این طرح و اقدام آنجا بیشتر خود را نشان می دهد که این ناهنجاری ها بدنی طبق تحقیقات مختلف با کیفیت زندگی افراد، راندمان کاری، مرخصی های استعلاجی، مشکلات و عواقب بعدی، دردهای مزمن، مشکلات روحی-روانی، هزینه های درمانی، از دست دادن زود هنگام شغل به علت از کار افتادگی های ناشی از این اختلالات و ... ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین با شناخت ناهنجاری های بدنی شایع در کارگران شاغل در اصناف مختلف و کمک به اصلاح و پیشگیری آن می توان گامی بلند در جهت خدمت به کارگران و کارفرمایان انجام داد.اگر بتوانیم این طرح را در کشور گسترش دهیم قطعا در دراز مدت نتایج ارزشمند این اقدام را بیشتر خواهیم دید و اثر مثبتی بر افزایش بهره وری کارگران، نشاط اجتماعی، کاهش هزینه های درمانی این قشر و عدم از دست دادن زود هنگام نیروهای مفید به علت از کار افتادگی های ناشی از این اختلالاتخواهد گذاشت و واحد های صنعتی بزرگ و کوچک ثمرات این اقدام را خواهند دید و کارگر، کارفرما و دولت از فواید این طرح بهره خواهند برد.

جواد رمضی(مدیر کل امور ورزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)


 

فدراسیون ورزش های کارگری جواد رمضی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر