ایلنا: رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شرکت‌ها با حضور در ایران به بررسی شرایط ورزش کارگری در کشورمان پرداخت و در خصوص چشم انداز…