کد خبر: 793753 A

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص پرونده سعید خردمند از باشگاه نساجی مازندران صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت پس از بررسی پرونده دعوی خواهان را ثابت دانست و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 970 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان (سعید خردمند) در مهلت 30 روزه صادر کرد. همچنین این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.

نساجی مازندران سعید خردمند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر