کد خبر: 762326 A

به ریاست دبیر هیات ورزشهای همگانی استان تهران

نخستین جلسه سال 98 کارگروه مسابقات کارکنان دولت در خصوص ارتقای کمی و کیفی مسابقات به ریاست محمدیان برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری هیات ورزشهای همگانی استان تهران، دراین جلسه علاوه بر مریم محمدیان دبیر هیات ورزشهای همگانی استان تهران، برخی مسئولین تربیت بدنی سازمانها و ارگانهای دولتی نیز حضور داشته و در راستای ارتقای کمی و کیفی مسابقات امسال و همچنین تعامل دوجانبه هیات استان و  سازمانها در برگزاری همایش ها،پیاده روی ها و دوره های آموزشی) بحث و تبادل نظر شد.

 درابتدای جلسه محمدیان با اشاره به اینکه مسئولین تربیت بدنی سازمانها و ارگانهای دولتی بازوان اجرایی هیات ورزشهای همگانی استان تهران بوده و هستند افزود: هیات استان با تعامل و همکاری با ارگانها می تواند همایشات و برنامه های مفرح ورزشی اجرا و نشاط جمعی را دربین کارمندان  وخانواده های آنها به وجود بیاورد.

درادامه هریک از مسئولین تربیت بدنی سازمانها و ارگانها به بیان پیشنهادات و انتقادات خود پرداخته و مصوباتی درخصوص نامه نگاری و دیدار با استانداری و مسئولین ورزش همگانی به تصویب رسید.

هیات ورزشهای همگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر