کد خبر: 714793 A

هندبال در جاده خاکی ؛ سرپرست به فکر هاکی!

هندبال ایران در روزهای بی در و پیکری بسر می برد و گویا سرپرست جدید که هدفش حضور همه جانبه در انتخابات هاکی است آنقدر سرش گرم کار هاکی شده که هندبال را در ردیف دوم امور خود قرار داده است.

الان بهترین فرصت برای منفعت طلبانی است که از این فضای خالی و گل آلود در جهت منافع خود بهره مند شوند و اگر نیم نگاهی به مسابقات لیگ برتر هندبال داشته باشید خواهید دید که برخی افراد در تمامی هفته ها حاضرند و بسیاری ممکن است چند هفته یکبار هم در صحنه نباشند.

حضور در مسابقات لیگ تحت عنوان ناظر فدراسیون یا ناظر داوری هم از جنبه مادی بد نیست و هم هرکدام از دوستان در جهت منافع خود تبلیغات کاندیدای مورد نظر را برای انتخابات بر عهده دارند.

یقینا حضور مداوم ایشان در شهرهای مهم و در حالیکه تقریبا سرمایه اصلی کشور هم در مسابقات لیگ برتر و سایر مسابقات جمع شده اند برگ برنده ای است برای آنکه اهداف بالاتر مثل انتخابات را هدف قرار داده است.

صد البته در بدنه فدراسیون هم هستند افرادی که این خط و خطوط را تبیین می کنند و اینها افرادی همیشه در سایه هستند که هر فردی رییس فدراسیون شود باید تحت سیطره ایشان باشد در غیر اینصورت روزگارش با کرامت الکاتبین است.

در هر حال امیدواریم وزارت ورزش و جوانان از بازرسین خود بخواهد که به اوضاع آشفته هندبال نظارت نامحسوسی داشته باشند چون سرپرستی که وزارت برای این منظور انتخاب کرده خیلی دلش با هندبال نیست و در جایی دیگر سیر می کند و البته حق هم با ایشان است.

جناب سرپرست فعلی می داند که چند صباح بیشتر اینجا نیست و به زودی که انتخابات برگزار شود همانند بسکتبال که چند صباحی بود باید چمدانش را ببندد و برود در همان اتاق کارشناسان کنار معاونت قهرمانی به دوستان اضافه شود تا مگر فرصتی و حکم سرپرستتی موقتی دیگر از راه برسد.

اینکه می گوییم جناب سرپرست کارش و سرش به حپجایی دیگر بند است و از هندبال غافل است دلیل داریم. در گیری ها و اتفاقات عجیب و غریب در جریان هر هفته لیگ برتر هندبال یا به اطلاع ایشان نمی رسد و یا می رسد و سکوت اختیار کرده است.

این درگیریها که بعضا کار به استفاده از سلاح سرد هم می رسد! آنقدر زننده است که ممکن است در آینده کار به جاهای باریک کشیده شود. امیداوریم با وجود تعداد زیادی از بزرگان و دلسوزانی که در استانها هستند هندبال سروسامان بگیرد و همان ها اجازه ندهند بیش از این به جایگاه و منزلت هندبال لطه وارد شود.

ولی اینبار او هدفش فدراسیون هاکی است که برای آن ثبت نام کرده است و اینهم از عجایب وزارت ورزش و جوانان است که با وجود اینهمه کارشناس وکاربلد فردی را به سرپرستی فدراسیون هندبال گمارده که در هوای یک فدراسیون دیگر سیر می کند.

اکنون طبیعی اسیت که در فدراسیون هندبال هرکی ساز خود را کوک کند و باید دعا کنیم زودتر انتخابات هندبال برگزار شود تا رییس جدید بیاید و هندبال را به جاده اصلی برگرداند چون چنان رییس قبلی ماشین هندبال را به جاده خاکی برده که مدتها طول می کشد تا این خودرو به جاده اصلی بازگردد.

زودتر آقای داورزنی، لطفا زودتر که هندبال سال آینده سالی شلوغ را پیش رو دارد و جبران این عقب ماندگی ها کاری بس دشوار است.

*سیدرضافیض آبادی

 

 

 

انتخابات ایران بسکتبال جاده هاکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر