کد خبر: 223382 A

با حضور در غرفه ایلنا

رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای از غرفه خبرگزاری ایلنا بازدید کرد.

رئیس فدراسیون ورزش های پهلوانی و زورخانه ای از غرفه خبرگزاری ایلنا بازدید کرد.

فرهاد طلوع کیان با حضور در بیسنمین نمایشگاه مطبوعات دقایقی در غرفه خبرگزاری ایلنا حضور یافت و مهمان بخش ورزشی این خبرگزاری بود.

طلوع کیان با اشاره به ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای در فهرست میراثمعنوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)، ۴ سال طول کشید تا این مراحل ثبت طول بکشد و خوشحالیم که این اتفاق بالاخره افتاد و بزودی سالگرد آن را برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به حاشیه های این روزهای ورزش ایران نیز گفت: باید فضای تفکری و اندیشه ای را باز کنیم. ما سهی کردیم از ابتدای حضور در فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای این مورد را سرلوحه خود قرار دهیم و فارغ از مسائل حاشیه ای کار را پیش ببریم.

طلوع کیان تاکید کرد: همه اهالی ورزش از حاشیه ها خسته شده اند. پیامد این حاشیه ها وقوع این همه دعواها و شکایت های ورزشی هاست که باعثمی شود روحیه جوانمردی را که اصل و هدفی در ورزش است فراموش کنیم در حالیکه حاشیه ها این اصل ورزش را تحت الشعاع خود قرار داده است.

ایران علمی و فرهنگی ملل متحد نمایشگاه مطبوعات یونسکو ورزش ایلنا طلوع غرفه حاشیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر