کد خبر: 198908 A

در مجمع فدراسیون جانبازان مطرح شد؛

این فدارسیون و نیز مسئولان هیات‌های ورزشی آن در استان‌ها، از مهارت‌های مدیریتی بالایی برخوردار هستند که می‌توانند این حجم از برنامه‌ها را مدیریت کنند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با تقدیر از نگاه ویژه فدراسیون جانبازان و معلولین به ورزش زنان گفت: این فدراسیون به اندازه ۱۹ فدراسیون فعالیت می کند.

به گزارش ایلنا، سید نصرالله سجادی در هجدهمین مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین افزود: سطح تنوع رشته های ورزشی، ماموریت های مختلف این فدراسیون و نیز سطح مختلف سنی ورزشکاران و مسایل مرتبط با آن ها از جمله مواردی است که رسیدگی به همه آنها امر دشواری است ولی در حیطه وظایف فدراسیون جانبازان و معلولین است.

سجادی ادامه داد: این فدارسیون و نیز مسئولان هیات های ورزشی آن در استان ها، از مهارت های مدیریتی بالایی برخوردار هستند که می توانند این حجم از برنامه ها را مدیریت کنند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: امروز آنچه مورد توجه قرار دارد نتیجه زحمات تمامی افرادی است که برای درخشش ورزش جانبازان و معلولین در سطح آسیایی و جهانی تلاش کرده اند و این موفقیت ها حاصل برنامه ریزی و سازماندهی افراد و امکانات موجود است.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در هیات های استانی گفت: بیش از ۹۰درصد افرادی که در هیات های استانی فعالیت می کنند، تنها از روی عشق و علاقه به خدمت رسانی مشغول هستند و اعتقاد دارم فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان باید قدردان زحمات آنها باشد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان افزود: بر اساس آیین نامه جدید انتخابات فدراسیون ها، داوطلبان ریاست باید در ابتدا برنامه های مورد نظر خود برای دوره چهارساله ریاست ارایه دهند تا مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن چنانچه اعضای مجمع به این برنامه رای دادند، شخص مورد نظر می تواند در مسند ریاست یک فدراسیون قرار گیرد.

سجادی ادامه داد: در واقع آرای اعضای مجمع به برنامه و توانایی افراد داده می شود.

وی گفت: خسروی وفا نیز فردی توانمند است که برنامه مدون و مشخصی برای پیشبرد اهداف فدراسیون جانبازان و معلولین در چهار سال آینده ارایه داده است ضمن این که توجه ویژه این فدراسیون به مسایل فرهنگی و ارزشی نیز قابل ستایش و تقدیر است.

سجادی با اشاره به توجه ویژه فدراسیون جانبازان و معلولین به ورزش زنان یاداور شد: یکی از مواردی که در تقویم ورزشی فدراسیون لحاظ شده توجه ویژه به ورزش زنان است. در حال حاضر مردان در ۱۹ رشته و زنان در ۱۲ رشته فعالیت می کنند که این تعداد رشته برای بانوان، با توجه به محدودیت هایی که در جامعه برای زنان و به خصوص برای زنان دارای معلولیت وجود دارد، حایز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل می دهند که این آمار در جامعه افراد دارای معلولیت نیز صدق می کند، بر این اساس توجه به گسترش ورزش زنان دارای معلولیت، به افزایش سطح کیفی زندگی و سلامت آنها و تقویت کانون خانواده ها کمک می کند.

آیین نامه تقویم جامعه جانبازان خانواده خدمت رسانی رشته های ورزشی سلامت عشق و علاقه وزارت ورزش و جوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر