کد خبر: 141301 A

شنای قهرمانی باشگاه‌های کشور؛

مسابقات شنای قهرمانی کشور رده سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال از تاریخ ۸ لغایت ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ به میزبانی شیراز برگزار می‌شود.

روز سوم رقابت های شنای قهرمانی کشور رده سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال با تقسیم هشت مدال طلا به پایان رسید.

به گزارش ایلنا، مسابقات شنای قهرمانی کشور رده سنی ۱۲-۱۱ سال و ۱۴-۱۳ سال از تاریخ ۸ لغایت ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ به میزبانی شیراز برگزار می‌شود.

در پایان روز سوم این رقابت ها ۸ ماده فینال برگزار شد. از بین مدال های طلای توزیع شده ۷ طلا سهم استان های خراسان رضوی و تهران بود. امیر محمد عزیزی از استان البرز نیز عنوان نخست ماده ۲۰۰ متر کرال پشت را به دست آورد.

*نفرات برتر روز سوم رقابت های شنای قهرمانی کشور رده سنی ۱۲-۱۱ سال:
۵۰ متر آزاد:
۱ خراسان رضوی، سجاد صفرزاده ۰۰:۲۹. ۵۰
۲ البرز، امیر محمد عزیزی مقدم ۰۰:۲۹. ۵۳
۳ قزوین، امیر مالمیر چگینی ۰۰:۲۹. ۹۵
۱۰۰ متر قورباغه:
۱ تهران، علیرضا ملکی ۰۱:۲۳. ۸۷
۲ اصفهان، امیرحسین امیرخانی ۰۱:۲۳. ۹۷
۳ قزوین، آرین قلعه نوئی ۰۱:۲۶. ۶۵
۲۰۰ متر کرال پشت:
۱ البرز، امیر محمد عزیزی مقدم ۰۲:۳۹. ۹۳
۲ خراسان رضوی، یاسین قنبر زاده ۰۲:۴۱. ۶۰
۳ فارس، امیر سالار سلطانی مقدم ۰۲:۴۴. ۳۲
۲۰۰ متر مختلط انفرادی:
۱ تهران، علیرضا ملکی ۰۲:۴۰. ۱۳
۲ البرز، امیر محمد عزیزی مقدم ۰۲:۴۴. ۵۷
۳ قزوین، امیر مالمیر چگینی ۰۲:۴۵. ۶۳
*نفرات برتر روز سوم رقابت های شنای قهرمانی کشور رده سنی ۱۴-۱۳ سال:
۵۰ متر آزاد:
۱ خراسان رضوی، امیر محمد سرابی ۰۰:۲۶. ۴۳
۲ خراسان رضوی، بنیامین نوفل ۰۰:۲۶. ۵۹
۳ گیلان، سهند کاظم زاده ۰۰:۲۶. ۶۹
۱۰۰ متر قورباغه:
۱ خراسان رضوی، آریا نسیمی شاد ۰۱:۱۲. ۶۳
۲ خراسان رضوی، امیر محمد سرابی ۰۱:۱۳. ۳۱
۳ کرمانشاه، امیر حسام دارابی ۰۱:۱۵. ۳۷
۲۰۰ متر کرال پشت:
۱ خراسان رضوی، محمد صحافی ۰۲:۲۶. ۱۴
۲ تهران، سامان سپید دست ۰۲:۲۸. ۱۳
۳ البرز، بنیامین قره حسنلو ۰۲:۳۳. ۹۰
۲۰۰ متر مختلط انفرادی:
۱ تهران، سامان سپید دست ۰۲:۲۵. ۴۳
۲ خراسان رضوی، امیر محمد سرابی ۰۲:۳۰. ۹۴
۳ تهران، امیر عباس امرالهی ۰۲:۳۲. ۴۴

استان البرز اصفهان باشگاه های کشور خراسان رضوی رقابت مدال طلا امیر تهران قهرمانی طلا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر