کد خبر: 979337 A

دبیرکل فدراسیون با ارسال نامه ای به سازمان لیگ فوتبال درباره لزوم توجه باشگاههای لیگ برتر فوتبال به ماده 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان به نکاتی اشاره کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، با ارسال نامه ای به  سازمان لیگ فوتبال درباره لزوم توجه باشگاههای لیگ برتر فوتبال به ماده 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان به نکاتی اشاره کرد. 

در این نامه آمده است:

احتراما به آگاهی می رساند، اخیرا تعدادی از باشگاههای لیگ برتر فوتبال بدون توجه به ماده 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان و آیین نامه مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اقدام به استفاده از عنوان سرمربی یا مربی برای افرادی می نمایند که فاقد شرایط لازم برای این عناوین می باشند.

مقتضی است با کلیه باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران مکاتبه و ضمن تاکید بر رعایت مقررات و پرهیز از اطلاق عناوین سرمربی یا مربی به افراد فاقد شرایط، لزوم جذب سرمربی یا مربی طبق ماده 15 دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مربیان را یادآوری نمایید.

 

سازمان لیگ فوتبال ایران فدراسیون فوتبال ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر