کد خبر: 972577 A

مجمع عمومی برای تشکیل جلسه به منظور بررسی تعیین تکلیف امتیاز آلومینیوم ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شرکت آلومینیوم ایران که تیم لیگ برتری آلومینیوم اراک را هم در اختیار دارد برای تعیین تکلیف مالکیت خود مجمع عمومی برگزار می‌کند. 

IMG_20200923_161740_089

الومینیوم ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر