کد خبر: 964522 A

یکی از پاداش‌های تعریف شده در مقررات فیفا برای باشگاه‌های پرورش‌دهنده بازیکنان، جدا از حق آموزش، بحث مجزایی تحت عنوان مکانیزم مشارکت است.

به گزارش ایلنا، یکی از پاداش‌های تعریف شده در مقررات فیفا برای باشگاه‌های پرورش‌دهنده بازیکنان، جدا از حق آموزش، بحث مجزایی تحت عنوان مکانیزم مشارکت است. برخلاف حق آموزش، این حق حتی پس از 23 سالگی بازیکن هم قابل مطالبه است. در مورد نحوه اعمال مکانیزم مشارکت، در سال‌های گذشته، شرایط به این صورت بود که اگر بازیکن در حین قرارداد (پیش از پایان قرارداد) از باشگاهی به باشگاهی دیگر که هر دو باشگاه هم از یک کشور هستند، جابه‌جا میشد، طبق مقررات سابق فیفا، سهم مکانیزم مشارکت به باشگاه‌های پرورش‌دهنده او تعلق نمیگرفت. اما در تغییرات مقررات فیفا، این نقل و انتقال داخلی (بین دو باشگاه از یک کشور) که البته باید جنبه بین‌المللی هم داشته باشد، میتواند مشمول دریافت مکانیزم مشارکت شود. این تغییر مقررات از 2020 اعمال شده و پیش از آن این امکان وجود نداشته است.

برای نمونه در انتقال مهدی طارمی از ریوآوه به پورتو، که طبق اطلاعات رسانه‌ای موجود پیش از پایان قراداد انجام شده، از این انتقال، باشگاه انتقال‌دهنده (ریوآوه) مبلغی دریافت نموده، که هزینه انتقال (Transfer fee) نامیده می‌شود. چنانچه این نقل و انتقال قبل از اعمال این مقررات جدید انجام میشد، باشگاه‌های آموزش دهنده بازیکن، سهمی از مکانیزم مشارکت نداشتند، چرا که نقل و انتقال طارمی بین دو باشگاه از یک کشور انجام شده است. اما با تغییر مقررات فیفا، این امکان فراهم شده است که باشگاه‌های آموزش دهنده طارمی بتوانند سهم خود را از این نقل و انتقال دریافت کنند و 5 درصد از مبلغ مربوط به هزینه انتقال، متعلق به این باشگاه‌ها است، که براساس سال‌های حضور و طبق جدولی، این 5 درصد بین باشگاه‌های پرورش دهنده تقسیم می‌شود.

یاداشت: امیر ارسلان اسکندری

لیگ برتر پورتو مهدی طارمی لیگ خلیج فارس ریوآوه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر