کد خبر: 946579 A

شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف در سال 2020 میلادی اعلام شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، جدول شرایط سنی کشتی گیران در رده های سنی مختلف جهت حضور در مسابقات تا پایان سال 2020 میلادی به شرح زیر است:
 

گروه های مختلف سنی کشتی گیران در سال 2020 میلادی

پهلوانک ها ( خردسالان ) 13-12 سال: (2008-2007)

10/10/1387 ــ 11/10/1385

 

اوزان آزاد و فرنگی : :( 30تا 32) 35-38-41-44-48-52-57-62-68-75-85 کیلوگرم

نونهالان 15 ـ 14 سال : (2005 ـ 2006)

10/10/1385 ــ 11/10/1383

لازم بذکر است کشتی گیران 13 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد و فرنگی :( 32تا 35 ) 38-41-44-48-52-57-62-68-75- 85-100 کیلوگرم

نوجوانان 17-16 سال : (2005-2004)

10/10/1384 ــ 11/10/1382

لازم بذکر است کشتی گیران 15 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد و فرنگی (41 تا 45) 48-51-55-60-65-71-80-92-110 کیلوگرم

اوزان پهلوانی : 50- 60 - 70- 80و 80+ کیلوگرم

اوزان ساحلی : 60- 70و 70+ کیلوگرم

جوانان 20-18 سال : ( 2003-2001)

10/10/1382 ــ 11/10/1379

لازم بذکر است کشتی گیران 17 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد : (52 تا 57 )ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

اوزان فرنگی : (50 تا 55 )60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم

اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100- 100+ کیلوگرم

اوزان ساحلی : 60- 70- 80- 80+ کیلوگرم

امید 19 تا 23 سال ( 2001 -1997 )

10/10/1380 -11/10/1375

لازم بذکر است کشتی گیران 18 سال می توانند با ارائه گواهی پزشکی معتبر و رضایت نامه رسمی ولی در مسابقات شرکت نمایند.

اوزان آزاد : (52 تا 57) 61-65-70-74-79-86-92-97-125 کیلوگرم

اوزان فرنگی : (50 تا 55) 60-63-67-72-77-82-87-97-130 کیلوگرم

بزرگسالان 20سال به بالا(2002)

10/10/1382 به بالا

لازم بذکر می باشد کشتی گیران رده سنی جوانان مجاز هستند که در رده سنی بزرگسالان شرکت نمایند.

 

اوزان آزاد : 57 ـ 61ـ 65ـ 70-74-79-86-92- 97 - 125 کیلوگرم

اوزان فرنگی : 55-60-63-67-72-77-82-87-97- 130 کیلوگرم

اوزان پهلوانی : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

اوزان ساحلی : 70- 80- 90و 90+ کیلوگرم

اوزان آلیش آقایان : 60- 70- 80- 90- 100و 100+ کیلوگرم

اوزان آلیش بانوان : 55- 60- 65- 70- 75و 75+ کیلوگرم

اوزان کلاسیک بانوان : 50-55-60-65-70-75کیلوگرم

پیشکسوتان 5 گروه سنی 1985-1960

35 تا 40 سال ـ41 تا 45 سال ـ 46 تا 50 سال ـ 51 تا 55 سال ـ 56 تا 60 سال

اوزان ( 55تا 62)- 70 – 78- 88- 100و 100+ تا 135 کیلوگرم

- اوزان 35 ، 100 در نونهالان و اوزان 35، 32 در خردسالان جهت پشتوانه سازی در قهرمانی کشور اضافه شده است.

کشتی شرایط سنی کشتی گیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر