کد خبر: 944512 A

بازیکنان پرسپولیس خود را آماده دیدار با نفت مسجد سلیمان می‌کنند که در صورت برتری در آن قهرمانی شان مسجل خواهد شد.

photo_2020-07-24_20-36-18 photo_2020-07-24_20-36-20 photo_2020-07-24_20-36-21 photo_2020-07-24_20-36-23 photo_2020-07-24_20-36-24 photo_2020-07-24_20-36-26 photo_2020-07-24_20-36-27 photo_2020-07-24_20-36-29 photo_2020-07-24_20-36-30 photo_2020-07-24_20-36-32 photo_2020-07-24_20-36-33 photo_2020-07-24_20-36-35 photo_2020-07-24_20-36-37 photo_2020-07-24_20-36-38 photo_2020-07-24_20-36-40
پرسپولیس نفت مسجد سلیمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر