کد خبر: 931934 A

سرخپوشان از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه کاظمی و زیر نظر کادر فنی تمرین خود را برگزار کردند.

FE85FCED-6E0E-4BFD-A86A-68C957802CE3 85AAD756-BF83-4679-A3A4-68C44B05EA6B 5BA7A6BB-1F8E-428F-922F-7674D3AD27AD 6D293900-65E7-4E8D-87A9-E962FE0C4E1E AEA6C66D-3B81-4291-A7D7-9C9814447B7E 50C3F38C-2392-4CCE-BFDA-2CD644C1CDB7 99B6CA60-171D-48AC-8314-BBBB1EE68613 24A21483-F04C-4BAC-8AB7-9B9DF2CEA8F0 69B08DBC-15B2-4C84-85D7-5F4DFF186EEF 29383A34-9EE9-4ED6-A09C-F4F37D554103 D1A71D7A-4A19-40C7-AA64-C36952E73726 2A7CF494-31AF-4646-8AC2-1B3E7141E7FE CDD359C8-4F41-47C3-B59F-7B953A2B8F1A 7A1F7DBC-1305-435C-B42A-E9A6DE281320 889F8FF9-2BA8-44A6-9325-C4650EA42FCC 7EA8710B-4A74-4683-B870-EC18572DDB75 8CF80847-E200-4654-838B-CA0126861F58 EEEE2370-9FBA-4B0B-9C06-C835618807FD 31444BB2-477B-4DA9-8D29-2D18C9CA16A2 3530AEE9-1978-49BD-84C6-613F6190C9DC 53CFEA8B-B44E-4121-A1E8-D140E594324A 772E4E4A-76F4-4368-819B-BDC7DE72114A D86C4D71-7626-482B-A6DC-7AAE66E4E94A
پرسپولیس لیگ خلیج فارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر