کد خبر: 929161 A

موضع مشترک باشگاه‌های خصوصی کشور:

مالکان و مدیران باشگاه‌های خصوصی کشور در گفتگوی رادیویی موضع خود را در قبال شروع دوباره لیگ اعلام کردند.

60.89M :حجم فایل صوتی
01:06:29 :زمان فایل صوتیی
نساجی تراکتور ماشین سازی شهر خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر