کد خبر: 929062 A

کمیته استیناف اطلاعیه ای را در خصوص پرونده تجدید نظر خواهی باشگاه مس سونگون صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن اطلاعیه کمیته استیناف به شرح زیر است:

در خصوص مصاحبه مورخ ۲۵ / ۳ / ۹۹ آقای نجفی مدیر عامل باشگاه مس سونگون در مورد رسیدگی به پرونده تجدیدنظر خواهی آن باشگاه بطرفیت بازیکن بنام آقای محمدرضا سنگ سفیدی که مشتمل بر توهین و افترا است به استحضار میرساند :

آقای محمدرضا سنگ سفیدی بمنظور دریافت باقیمانده دستمزد فصل ۹۸ _ ۹۷ اقدام به طرح دعوی در کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال میکند ، با بررسی‌های انجام یافته و استماع اظهارات طرفین ، نهایتاً کمیته مذکور طی دادنامه شماره ۹۹۱ مورخ ۱۲ / ۶ / ۹۸ حکم بر محکومیت باشگاه مس سونگون به پرداخت باقیمانده دستمزد بازیکن صادر می نماید . باشگاه نسب به این حکم تجدیدنظر خواهی نموده ولیکن چون هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است ، کمیته وضعیت بازیکنان طی اخطاریه شماره ۳۳ / ۱۱۹۶۳ / ۹۸ / ۲۶۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۹۸ به باشگاه اعلام می دارد مطابق آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان ، ظرف یکهفته پس از ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نمائید در غیر این صورت تجدیدنظر خواهی شما رد خواهد شد ، که متاسفانه باشگاه از پرداخت هزینه خودداری نموده و کمیته وضعیت بازیکنان نیز طی دادنامه شماره ۱۱۵۷ مورخه ۱۶ / ۷ / ۹۸ قرار رد تجدیدنظر خواهی باشگاه را صادر می کند ، از این قرار تجدیدنظر خواهی می شود که کمیته استیناف براساس تکلیف آئین نامه ای فقط ملزم به رسیدگی به اعتراض در خصوص قرار رد تجدیدنظر خواهی بوده و نمی توانسته در ماهیت دعوی و اختلاف باشگاه و بازیکن ورود کند چون مادام که قرار رد تجدیدنظر خواهی نقض نگردد و هزینه دادرسی پرداخت نشود امکان رسیدگی به ماهیت دعوی وجود ندارد ، علی ایحال از آنجایی که قرار رد تجدیدنظر خواهی باشگاه مطابق با موازین آئین نامه ای صادر شده بود و باشگاه مس سونگون در مهلت مقرر نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نکرده بود ، کمیته استیناف تجدیدنظر خواهی را نپذیرفت و طی دادنامه ۹۴ مورخ ۱۸ / ۹ / ۹۸ قرار رد تجدیدنظر خواهی صادره از سوی کمیته وضعیت بازیکنان را تائید نمود .

متاسفانه عدم آگاهی به مسائل و موازین قانونی و عدم اقدام در پرداخت هزینه دادرسی موجب این فرایند شده است لذا ضرورت داشت مدیر عامل باشگاه مس سونگون شایسته بود در حفظ حقوق باشگاه و وظایف مدیریتی خود ، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی می کرد تا شاهد این وضعیت نباشیم ثانیٱ برای توجیه عملکرد خود از اتهام زنی به رکن قضایی فدراسیون فوتبال خودداری می ورزید .

نکته پایانی اینکه ، کمیته اخلاق فدراسیون در راستای اعمال به ماده ۳ آئین نامه اخلاق ، از جهت نقض قوانین اخلاقی و رفتارهایی که به تمامیت و اعتبار فوتبال کشور لطمه وارد می کند ، می تواند به موضوع اهانت و افترای ایشان ورود و رسیدگی نماید .

 

مس سونگون کمیته استیناف فدارسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر