کد خبر: 920742 A

عمر مومنی خوشحالی ستاره‌های شاغل در سری آ برای بازگشت به مسابقات فوتبال را به آشپزی در یک پیتزافروشی تشبیه کرده است.

سری آ

کرونا سری آ ایتالیا ویروس کرونا سری آ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر