کد خبر: 916034 A

مدیران یکی پس از دیگری در سرخابی‌ها تغییر می‌کنند و عمده مصائب مدیر بعدی، بدهی‌های تلنبار شده در باشگاه است.

 به گزارش ایلنا، شاید یکی از بزرگترین مشکلات عدم خصوصی سازی در سرخابی‌ها به همین موضوع تخصیص بودجه و سرمایه گذاری و مدیریت آن بر پایه این اصل باشد. موضوعی که باعث می‌شود مدیران بدون توجه به منابع مالی که در اختیار دارند با صرف هزینه‌های بالا، ماحصل عملکردشان بدهی‌ها باشد.

موضوعی که طی گزارش هیات تحقیق و تفحص در این باشگاه کاملا نمود دارد و به آن اشاره نیز شده است: مشروح گزارش منابع و مصارف بودجه ای باشگاه پرسپولیس و میزان انحراف از آن از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۵ در جدول پیوست شماره ۲۶ درج شده است بیشترین میزان انحراف از بودجه در سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است که برای درآمدها ۸۹ درصد و برای مصارف ۱۴۱ درصد انحراف وجود داشته است. لازم به ذکر است باشگاه هیچگونه اطلاعاتی برای ارقام بودجه ای سال ۱۳۹۶ به هیات ارائه نکرده است.

موضوعی که نشان می‌دهد مدیریت در آن مقطع هزینه‌اش بالاتر از بودجه‌ای بوده که در اختیار داشته و ماحصل آن بدهی چند میلیاردی بوده است.

پرسپولیس تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر