کد خبر: 872438 A

روزنامه های ورزشی امروز شنبه ۲۶ بهمن؛

یک رروزنامه ورزشی از تلاش دو عضو هیات مدیره استقلال برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی خبر داد.

 

 

photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۲-۳۲-۲۴ photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۴-۵۸ photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۴-۵۹ (2) photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۴-۵۹ photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۵-۰۰ photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۵-۰۲ photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۵-۰۳ photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۵-۰۴ photo_۲۰۲۰-۰۲-۱۶_۰۶-۰۵-۰۶
روزنامه های ورزشی امروز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر