کد خبر: 822674 A

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاهها اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،با توجه به شکایت باشگاه پیکان از باشگاه  پدیده خودرو مشهد در خصوص مطالبه حق آموزش علیرضا اسدی ، کمیته وضعیت خواسته باشگاه پیکان در محکومیت باشگاه پدیده خودرو مشهد را محمول بر صحت ندانسته و خواسته خواهان را رد کرد.

*در پی شکایت محسن بنگر از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 70 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*براساس رای صادر شده در پرونده شکایت رضا اسدی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت عبدالکریم اسلامی از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد ریال طبق صورتجلسه مورخ 27 شهریورماه 98 محکوم گردید. همچنین در صورت عدم پرداخت در مهلت تعیین شده علاوه بر افزایش بدهی به میزان 4 میلیارد و 500 میلیون ریال مجازات یا مجازت های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه اعمال خواهد شد.

*در پی شکایت وحید رضایی از باشگاه داماش گیلانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 14 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت پویا پورعلی از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 393 میلیون و 600 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 7 میلیون و 872 هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

*در پرونده شکایت سعید واسعی از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 740 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 10 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

علیرضا اسدی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر