کد خبر: 815777 A

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای جدید خود را صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت محمد آشتیانی از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته  و پرداخت 2 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت میلاد نوری از باشگاه رایکا بابل، این باشگاه به پرداخت 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم و در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه توسط خواهان کمیته با تکلیفی مواجه نمی باشد.

*براساس رای صادر شده در پرونده شکایت بهتاش میثاقیان از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت 256 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 120 هزار ریال هزینه دادرسی محکوم شد.

*با توجه به شکایت امیرحسین صدقی از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2 میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم شد.

*در پرونده شکایت مجتبی محبوب مجاز از باشگاه بادران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 540 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 800 هزارریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد.

*در پی شکایت فرشاد طیبی پور از باشگاه بادران، این باشگاه به پرداخت 135 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2 میلیون و 700 هزار ریال هزینه دادرسی محکوم شد.

*براساس رای صادر شده در پرونده شکایت محمود یاوری از باشگاه فجرشهید سپاسی شیراز، این باشگاه به پرداخت 2 میلیارد و 163 میلیون و 800 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 43 میلیون و 276 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

فدراسیون فوتبال کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر