کد خبر: 814654 A

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاههای مورد شکایت اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت هیات فوتبال استان خوزستان از باشگاه فولاد خوزستان، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده باشگاه فولاد خوزستان را به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 335 میلیون و 640 هزار ریال بابت مانده قرارداد مورخ 16 خردادماه 96 و مبلغ 4 میلیارد و 12 میلیون و 500 هزار ریال بابت مانده قرارداد مورخ 26 تیرماه 97 و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 455 میلیون ریال بابت خسارت وارد به ورزشگاه غدیر که مجموعا به میزان 7 میلیارد و 803 میلیون و 140 هزار ریال و پرداخت مبلغ 156 میلیون و 62 هزار و 800 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت باشگاه پیکان از سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 750 میلیون ریال بابت 3 سال حق آموزش مهیار جباری به انضمام مبلغ 15 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان (باشگاه پیکان) محکوم شد. همچنین با توجه به واریز علی الحساب 5 میلیون ریال به حساب فدراسیون، خواهان مکلف به پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال بابت الباقی هزینه دادرسی پیش از اجرای رای در حق فدراسیون فوتبال است.

*در پرونده شکایت مهدی نادری نسب از باشگاه ماشین سازی تبریز ، این باشگاه به پرداخت مبلغ 280 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوی خواهان را نسبت به مابقی خواسته به میزان یک میلیارد و 490 میلیون ریال مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی داند.

*براساس رای صادر شده در پرونده شکایت علی حسام از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ 115 میلیون ریال بابت قرارداد پرداخت نشده در حق خواهان به انضمام مبلغ 2 میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

فدراسیون فوتبال کمیته تعیین وضعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر