تمرین عصر چهارشنبه شاگردان فراز کمالوند بعد از یک روز تعطیلی به مناسبت عاشورای حسینی عصر امروز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، درابتدا تمرین با صحبت های فرار کمالوند در خصوص بازی حساس با گل گهر سیرجان در هفته سوم رقابت های لیگ برتر اغاز شد.

سپس شاگردان فراز کمالوند بدن های خود را زیر نظر کادر فنی گرم کردند.

پاسکاری تحت فشار بخش دیگری از تمرینات عصر امروز بازیکنان پارس جم بود.

دروازبان های تیم پارس زیر نظر مربی خود به انجام تمرینات اختصاصی پرداختند.

محمد ابراهمی و شهرام گودرزی بعد از اتمام دوران مصدومیت خود در کنار سایر بازیکنان به تمرین پرداختند.

نظارت فراز کمالوند بر اجرای دستورات تاکتیکی شاگردان خود از نکات ویژه تمرین عصر امروز تیم پارس جم بود.

فوتبال درون تیمی در نیمه ی زمین پایان بخش تمرین عصر امروز بازیکنان پارس جنوبی جم بود.

کد خبر: 808985