کد خبر: 805848 A

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مربوط به باشگاه کارون اروند خرمشهر را صادر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت علی مغمنیان از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 120 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت نادر بدری، این باشگاه به پرداخت مبلغ 630 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 12 میلیون و 600 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت هومن افاضلی از این باشگاه، کمیته وضعیت باشگاه کارون اروند خرمشهر را به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 50 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی محکوم کرد.

*در پرونده شکایت آرام عباسی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*براساس آرای صادر شده در پرونده شکایت کمیل محمدی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 23 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت رحیم آلبوغبیش از این باشگاه، کمیته وضعیت باشگاه کارون اروند خرمشهر را به پرداخت مبلغ 600میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 12 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم کرد.

*در پی شکایت یاسر وکیلی از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت 3 میلیارد و 300 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 66 میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

کارون اروند خرمشهر کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر