کد خبر: 804264 A

با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان تصدی مسئولیت هیات اجرایی و بازرس کمیته ملی پارالمپیک، 6 نفر جهت احراز پست هیات اجرایی و 3 کاندیدا برای پست بازرس اعلام آمادگی نمودند.

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته پارالمپیک، با توجه به انتخاب هادی رضایی به عنوان دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک و نظر به اینکه وی سال گذشته در جریان مجمع انتخاباتی کمیته به عنوان عضو هیات اجرایی انتخاب شده بود و به واسطه قبول پست دبیر اجرایی از سمت هیات اجرایی استعفا داد، بر این اساس و به منظور تکمیل اعضای هیات اجرایی، انتخابات جهت مشخص شدن فرد جایگزین، در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی، برگزار خواهد شد.

بر این اساس جهانگیر فدایی، بهروز برجسته محبی، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، امیر ماندگارفرد، الهه شیعه و فریبا محمدی برای شرکت در انتخابات هیات اجرایی ثبت نام کردند.

 

*ثبت نام پولادگر، فدایی و ماندگارفرد برای پست بازرس کمیته ملی پارالمپیک

با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان تصدی مسئولیت بازرسی کمیته ملی پارالمپیک، سه نفر جهت احراز پست بازرس اعلام آمادگی نمودند.

با توجه به استعفای مسعود اشرفی بازرس اسبق کمیته ملی پارالمپیک که در جریان مجمع انتخاباتی این کمیته در آذر ماه سال ۹۷ به این سمت انتخاب شده بود، مقرر شد انتخاب بازرس جدید در جریان برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک صورت پذیرد و بر این اساس ثبت نام از داوطلبین واجد شرایط که عضو مجمع کمیته ملی پارالمپیک نیز بودند، در محل کمیته انجام شد.

بدین ترتیب و با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام سیدمحمد پولادگر، جهانگیر فدایی و امیر ماندگارفرد جهت تصدی پست بازرسی اعلام آمادگی نمودند.

هفدهمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک اول مهر ماه سال جاری برگزار و در حاشیه آن انتخابات انجام می شود.

پولادگر پاراالمپیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر