کد خبر: 799450 A

کمیته تعیین وضعیت رای خود را در خصوص پرونده مهدی تارتار و باشگاه پارس جنوبی جم صادر کرد.

به گزارش ایلنا،کمیته تعیین وضعیت رای خود را در خصوص پرونده مهدی تارتار و باشگاه پارس جنوبی جم صادر کرد.

بر اساس رای کمیته تعیین وضعیت، باشگاه پارس جنوبی جم محکوم به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 940 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق مهدی تارتار در مهلت 30 روزه گردیده است. همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن توسط خواهان در ستون خواسته کمیته با تکلیفی مواجه نیست.

 این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.

در این رابطه گفته می‌شود بیشتر بازیکنان سابق این تیم نیز مطالباتی از باشگاه دارند که به دنبال حضور در کمیته وضعیت و دریافت آن هستند که در این صورت، پارس جنوبی با مشکل بزرگی در ابتدای فصل مواجه خواهد شد.

 

مهدی تارتار کمیته تعیین وضعیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر